Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)

Gündem Maddesi: İsrail-Filistin Meselesi


Gündem Maddesi:
Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin arttırılması, ilişkilerin derinleştirilmesi ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın etkinliğinin arttırılması

Türk Devletleri Teşkilatı (Eski adıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi) Türk Devletleri arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunmak amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında kurulmuştur. Demokrasi, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim gibi ilkelere bağlı olan teşkilat üyeleri, ayrıca ortak tarih, kültür, kimlik ve Türk dili konuşan halkların dil birliğinden kaynaklanan özel dayanışmayı temel alarak inşa edilmektedir. MESMUN’24’te ise siz değerli delegelerimiz ile öncelikle “İsrail-Filistin Meselesi” konusunu ele alacağız. 7 Ekim’de başlayan ve hala devam etmekte olan bu savaşa, başta savaştan etkilenen masum insanlar olmak üzere tüm insanlığın yararına olacak barışçıl ve kalıcı çözümler getirmeyi amaçlayacağız. İlk gündem maddesinin tamamlanmasının ardından “Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin arttırılması, ilişkilerin derinleştirilmesi ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın etkinliğinin artırılması” başlığı adı altında Türk Devletleri arasındaki sosyal, ticari ve siyasi birlikteliğini arttırılması için elimizden geleni yapacağız.